Donderdag 7 juli

15.30 uur Feestelijke opening kermis met clown Joepie
20.00 uur Darten (opgave verplicht 06-12604740), sjoelen en
klaverjassen in de feesttent.